Otvoreno prvenstvo Hrvatske Flying Dutchman 2021 JK Vega - Pula